De contactouders vertegenwoordigen als het ware de ouders van een bepaalde klas. Ze vormen een aanspreekpunt voor de andere ouders van deze klas en zorgen ervoor dat de afstand tussen de ouders en de oudergroep klein wordt gehouden. De ouders kunnen bij hen terecht met vragen en suggesties die dan verder besproken kunnen worden in een vergadering.

De contactouders vormen de voelsprieten van wat leeft in een bepaalde klas en zijn een belangrijk instrument om een brede informatiekennis te vergaren en zo de belangen van de ouders ten volle te kunnen dienen. Wij zijn GEEN aanspreekpunt als u klachten zou hebben over het schoolgebeuren, hiervoor verwijzen wij u vriendelijk door naar de leerkracht of directie.

Het spreekt voor zich dat de contactouders in nauw contact staan met de oudergroep zodat een wederzijdse samenwerking ontstaat.