In onze school ‘zorgen’ we er samen voor dat onze kleuters hun totale persoonlijkheid kunnen ontwikkelen door al spelend te leren…

Als zorgcoördinator bestaat mijn taak er o.a. uit om materialen te voorzien op schoolniveau om kleuters op hun ontwikkelingsniveau te laten groeien. Zo loopt al jaren onze puzzeltheek en spelotheek . Een recenter aanbod is het doebord. De bedoeling hiervan is om op maat van de kleuters activiteiten aan te bieden.

Kleuters worden op vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes opgevolgd. Aan de hand hiervan kunnen we, de juf of ikzelf spelenderwijs extra ondersteuning bieden wanneer kleuters een duwtje in de rug nodig hebben.

Ik leg ook de contacten tussen het CLB en de school (klas). Zo organiseren we per jaar drie overlegmomenten per klas. Als we een kleuter extra begeleiden in de klas of binnen de zorg en het beoogde effect blijft uit, zoeken we samen met de collega’s van het CLB naar een oplossing. De ouders worden hierover altijd geïnformeerd.

Het CLB – centrum verbonden aan onze school:

www.clb-ami2.be

Holle weg 9

2550 Kontich

Tel: 03 458 58 58

Een goede communicatie met ouders is belangrijk en een open sfeer op onze school zal u zeker helpen om bij elke zorgvraag contact op te nemen. Informatie over een gebeurtenis of bepaald gedrag thuis, nieuwe medische informatie … kan de juf helpen je kleuter beter te begrijpen. Aarzel niet om de juf, mezelf of de directeur aan te spreken of te mailen.

Juf Tine