WIJZIGING SCHOOLUREN VANAF SEPTEMBER 2017!

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

ochtend

8.30

8.30

8.30

8.30

8.30

middag

12.10

12.10

12.10

12.10

12.10

namiddag

13.30

13.30

13.30

13.30

einde

15.30

15.30

15.30

15.30

 

De deuren van de kleuterschool gaan open bij het belsignaal (15.30u en 12.10u).  

De rijen van de lagere school vertrekken telkens 10 minuten later.

Het systeem van ophalen wijzigt dus niet!